REHBERLİK

Okulumuzda uyguladığımız Rehberlik Programı ile amacımız çocukların; 

Okula ve çevreye uyum sağlamaları ayrıca ilkokula hazırlanmaları,
Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirmeleri,
Kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri,
Kişiler arası ilişkilerini geliştirmeleri,
Aile ve topluma ilişkin farkındalık ve duyarlılık kazanmaları,
Sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve becerilerini geliştirmeleridir